Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-265 „Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai  ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ skelbiama projektų idėjų pasiūlymų atranka.

2023 m. Šilalės rajono savivaldybės biudžete bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 20 000 Eur.

Galimi pareiškėjai – Šilalės rajone gyvenamąją vietą deklaravęs fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 16 metų, surinkęs 15 rajone gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų parašų, palaikančių projektą, ir siūlantis gyvenamosios aplinkos gerinimo idėjas.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:

  • prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: 15 rajone gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių kaip 16 metų gyventojų sąrašas su asmens vardu, pavarde, gimimo data, deklaruota gyvenamąja vieta, parašu, kuriuo palaikomas siūlomas projektas;
  • projektas turi būti įgyvendinamas Šilalės rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
  • sprendimai turi būti racionalūs, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą;
  • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  • projektas turi būti ne komercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių, pėsčiųjų, dviračių takų statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti;
  • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą (aprašo 1 priedas) ir pritarimą projekto idėjai (aprašo 2 priedas)

Projektų idėjų pasiūlymai iki š. m. balandžio 14  d. 15.45 val.  priimami elektroniniu būdu el. paštu dokumentai@silale.lt ir Šilalės rajono savivaldybės administracijoje, 108 kabinetas, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

Dėl metodinės pagalbos ir konsultacijų kreiptis į Investicijų ir statybos skyriaus vedėją Martyną Remeikį mob. telefonu 8 612 32103 arba el. paštu martynas.remeikis@silale.lt

Tvarkos aprašą ir paraiškos priedus rasite paspaudę čia.

Pritarimo idėjai forma

PROJEKTO IDĖJOS PASIŪLYMAS

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių Virginijus Kvederys