Projekto aprašymas

Projekto aprašymas

Pojūčių ir atradimų erdvės sukūrimas Šilalės mieste

Projekto tikslas - sukurti daugiau atvirų erdvių Šilalės miesto suaugusiems gyventojams ir jų vaikams, kad prasminga veikla užpildytų jų laisvalaikį. Įgyvendinus projektą Šilalės mieste būtų sukurta pojūčių ir atradimų erdvė, kurioje galima nusiraminti, atsipalaiduoti, atrasti save kūryboje, suprasti savo jausmus, emocijas, kurti harmoniją su savimi.
Projekto vieta
Vieta - parkas, priklausantis miesto seniūnijai (Kovo 11-osios g., Šilalė)
Projekto vertė
48968,7 Eur
Projekto tikslas

Kiekvienas žmogus planuoja savo laisvalaikį, tačiau stebint spartėjantį gyvenimo tempą, didėjant priklausomybėms nuo mobilių įrenginių, žmonių (ypač jauno amžiaus) užimtumas didėja, o laisvas laikas išnaudojamas neproduktyviai. Dėl nepakankamo atvirų erdvių skaičiaus prasmingam laisvalaikio užimtumui, jauni asmenys pradeda vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas, nusikalsta. Žalą patiria ne tik jie patys, bet ir aplinkiniai, visuomenė.

Projekto tikslas – sukurti daugiau atvirų erdvių Šilalės miesto suaugusiems gyventojams ir jų vaikams, kad prasminga veikla užpildytų jų laisvalaikį. Įgyvendinus projektą Šilalės mieste būtų sukurta pojūčių ir atradimų erdvė, kurioje galima nusiraminti, atsipalaiduoti, atrasti save kūryboje, suprasti savo jausmus, emocijas, kurti harmoniją su savimi.

Muzika – neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis. Tai ir bendravimo būdas, ir procesas, svarbus sveikatai, bendrystei, gerovei. Visą planuojamos erdvės įrangos kompleksą sudarys: lauko muzikos instrumentai (7 vnt.), įmontuoti suoleliai poilsiui (4 vnt.), šiukšlinės (4 vnt.) tvarkai ir švarai palaikyti bei informacinis stendas (1 vnt). Lauko muzikos instrumentus sudarytų: didžioji marimba (ksilofonas ,,Grand Marimba“, 1 vnt.), melodiniai būgneliai (,, Babel Drum“, 2 vnt.), varpai ,,Papilio“ (,,Papilio Bells“, 1 vnt.), 7 varpų komplektas (,,Tubular Bells“, 1 vnt.), lauko ksilofonas trijų dalių (,,Tutti“, 1 vnt.) ir skambantys meldai (,,Cattail 6“, 1 vnt.). ). Pagal galimybes įrengiamos aikštelės.

Įrengus šią aktyvaus poilsio ir atsipalaidavimo oazę veiklos gali būti pasirenkamos savarankiškai, bet tuo pačiu gali vykti ir organizuotai. Kuriamos alternatyvios ugdymo strategijos įvairiems vaikų ugdymosi poreikiams tenkinti pritaikant erdves vaikų muzikiniam ugdymui bei lavinimui. Organizuojamas įtraukusis muzikinis – kūrybinis ugdymas sudarys galimybes vaikams atsiskleisti, parodyti, ką jie geba, skatins vaikų pasitikėjimą savimi, norą tobulėti bei ieškoti prasmingų laisvalaikio leidimo būdų. Muzikos pamokų, neformalaus ugdymo organizavimo metu ar visos dienos mokykloje vaikams bus kuriamos galimybės veikti ir po vieną, ir grupelėmis, ir visiems kartu pagal savo galimybes ir poreikius.

Projekto nauda

Projekto rezultatai, jų nauda rajonui:

1. Pagerinta socialinė, gyvenamoji aplinka, nes lauko muzikos instrumentų įrengimas aikštelėje suteiks daugiau galimybių gyventojų prasmingam laisvalaikio užimtumui.
2. Pagerinta viešoji infrastruktūra – sukurta pojūčių ir atradimų erdvė atsipalaidavimui po dienos darbų bei užsiėmimų užtikrins rekreacinių zonų plėtrą.
3. Erdvės sukūrimas parke prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pagerins šios mokyklos mokinių muzikinio ugdymo kokybę.
4. Parke pastatytos šiukšlinės leis palaikyti švarą ir higieną šioje miesto seniūnijos teritorijoje.
5. Šios erdvės įkūrimas prisidės prie Šilalės miesto patrauklumo didinimo, viešųjų erdvių turtinimo bei bendravimo skatinimo.

Projekto fotografijos

photo 1

Projekto vieta

Vieta - parkas, priklausantis miesto seniūnijai (Kovo 11-osios g., Šilalė)
Idėjų bankas